Kolejne posiedzenie RPP i kolejna obniżka stóp procentowych

Po raz drugi w w tym roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Tym razem obniżka wyniosła 0,25 pp., co oznacza, że stopa referencyjna wynosi obecnie 5,75 proc. Tym razem decyzja nie była zaskoczeniem, bo tak właśnie obstawiali analitycy.

Podczas wczorajszego posiedzenia RPP kolejny raz w 2023 r. obniżyła stopy procentowe. Obniżka wyniosła tym razem 0,25 pp. 

Obecnie stopy NBP przedstawiają się następująco:

– stopa referencyjna wynosi 5,75 proc.,

– lombardowa: 6,25 proc.,

– depozytowa: 5,25 proc.,

– redyskontowa weksli: 5,80 proc.,

– dyskontowa weksli: 5,85 proc.

Tym razem, w przeciwieństwie do poprzedniego miesiąca, decyzja była zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy zakładali niewielką obniżkę stóp procentowych.

Raty kredytów nieco w dół

Obniżenie stopy referencyjnej do 5,75 proc. oznacza, że maksymalne oprocentowanie kredytu konsumenckiego nie może być wyższe niż 17,50 proc. w skali roku.

Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty gotówkowe, czy zadłużenie na kartach kredytowych mogą spodziewać się więc obniżenia odsetek od swoich zobowiązań finansowych.

Od początku roku:

WIBOR 3M obniżył się o 1,25 proc. z 6,99 na 5,74 proc.

WIBOR 6M zmiana o       1,50 proc. z 7,11 na 5,61 proc.).

Obie stawki są już niższe od stopy referencyjnej NBP (odpowiednio o 0,01 proc. i o 0,14 proc.), a trzymiesięczny WIBOR jest wyższy o 0,13 proc. od sześciomiesięcznego.

Sprawdźmy, jak na przykładzie kredytu hipotecznego na okres 25 lat i marżą 2,3 % opartym właśnie na wiborze trzymiesięcznym, zmienią się miesięczne raty.

Kiedy nasze raty się zmniejszą?

Musimy pamiętać, że nasze raty nie zmienią się od razu po obniżce. Rata ulegnie zmianie w zależności o jaki wskaźnik oparty jest nasz kredyt.

Obniżka stóp procentowych, uzasadnienie RPP

Koniunktura w gospodarce światowej pozostaje osłabiona. Jednocześnie utrzymuje się niepewność dotycząca perspektyw aktywności w największych gospodarkach. W strefie euro napływające dane sygnalizują, że w III kw. br. roczna dynamika aktywności gospodarczej mogła się dalej obniżać, a w Niemczech była nadal ujemna. W Stanach Zjednoczonych koniunktura pozostaje natomiast relatywnie korzystna – tak koniunkturę ekonomiczną ocenia Rada Polityki Pieniężnej w październikowym komunikacie.

Wraz z niską dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego spadku dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach. Wyraźnemu spadkowi inflacji towarzyszy obniżenie się oczekiwań inflacyjnych, co oddziałuje w kierunku wzrostu restrykcyjności polityki pieniężnej – czytamy. 

W ocenie Rady napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce, a także ograniczenie presji inflacyjnej w warunkach osłabionej koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania – a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę – Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, co jest spójne z realizacją celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Rada podtrzymała ocenę, że szybszemu obniżaniu inflacji sprzyjałoby umocnienie złotego, które byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki – tak uzasadniono drugą z rzędu obniżkę stóp procentowych.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej – informuje komunikat. 

Co na to ekonomiści?

„RPP zdecydowała się na obniżkę stóp o 25 punktów bazowych. W ostatnim czasie oczekiwania przesunęły się bardziej w kierunku cięcia o 50 punktów, stąd taka decyzja może przynieść lekkie umocnienie PLN oraz niewielki wzrost rentowności obligacji.

Dalsza reakcja zależy od jutrzejszej konferencji. Od końca lipca w większości gospodarek G10 mamy mocny wzrost oczekiwanych stóp, rynki finansowe w końcu uwierzyły bankierom centralnym, że ten cykl w polityce pieniężnej będzie inny, niż znamy z ostatnich dwóch dekad, a więc po ostatniej podwyżce nie nastąpią szybkie i głębokie cięcia stóp.

Zakładamy, że prezes NBP także będzie prezentował ostrożniejsze podejście” – Tak skomentowali wynik ostatniego posiedzenia ekonomiści ING

„Rada tym razem nie zaskoczyła (z wyjątkiem momentu ogłoszenia decyzji) i obcięła stopy o 25 pb. Taki będzie ten cykl: w małych krokach, nie na każdym posiedzeniu i z uwzględnieniem ryzyk dla stabilności finansowej (złoty). Na koniec tego roku stopa referencyjna wyniesie 5,5%, na koniec 2024 r. 4 proc.” – tak z kolei decyzję podjętą przez RPP skomentowało Pekao.