Moje zdrowie i przyszłość

Odwiedziłeś tę stronę, zatem najprawdopodobniej chcesz zadbać o swoją przyszłość i Twoich najbliższych. Dzięki naszej analizie potrzeb, bez żadnych zobowiązań sprawdzisz, czy faktycznie go potrzebujesz. Jeśli okaże się, że tak, to stworzymy dla Ciebie plan ubezpieczeniowy precyzyjnie dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.

Poniżej znajdziesz kompleksowe rozwiązania, dzięki którym zabezpieczysz się na wypadek poważnego zachorowania, następstw wypadku, czy pobytu w szpitalu a także zapewnisz sobie odpowiedni standard życia po zakończeniu pracy zawodowej.

Intensywny tryb życia, ciągły stres, niewłaściwe odżywianie – w końcu dają o sobie znać. Myślimy, że to nas nie dotyczy – Życie często to weryfikuje w najmniej oczekiwanym momencie.

Niestety specjalistyczne zabiegi i skuteczne terapie są przeważnie bardzo kosztowne.

Zabezpiecz się, aby pozostać niezależnym finansowo w przypadku choroby i nie stać się obciążeniem finansowym dla swojej rodziny. Dzięki środkom będziesz mógł skorzystać z szybkiej i profesjonalnej pomocy, a jak wiadomo w takich przypadkach czas ma ogromne znaczenie.

Twoja emerytura będzie stanowiła zaledwie część Twoich obecnych zarobków. Zabezpiecz się, aby po okresie aktywności zawodowej otrzymywać pieniądze, które pomogą Ci pełniej cieszyć się życiem.

UBEZPIECZENIE NA CAŁE ŻYCIE I ZDROWIE

PRODUKT OCHRONNO-OSZCZĘDNOŚCIOWY

Polisa chroni Cię przez całe życie. Zapewnia gwarantowaną ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci, inwalidztwa lub choroby śmiertelnej, a także z tytułu zachorowania.   

Dzięki niej w sposób kompleksowy zapewniasz finansowe bezpieczeństwo swoim bliskim, uniezależniając ich od nieprzewidzianych zdarzeń, jakich nie brakuje niestety w życiu takich jak np. poważna choroba.

WIEK PRZYSTĄPIENIA: 20 – 65 lat

Skontaktuj się
 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, osoby wskazane w polisie otrzymają zagwarantowane świadczenie.
 • Zakres ubezpieczenia obejmuje również wystąpienie jednego z 9 zachorowań  (przez cały okres trwania umowy), takich jak:
  • poważny zawał serca;
  • poważny udar mózgu;
  • nowotwór złośliwy;
  • niewydolność nerek;
  • poważne oparzenia;
  • paraliż (porażenie);
  • zaawansowane stadium stwardnienia rozsianego;
  • choroba Parkinsona;
  • zaawansowany stan otępienny (w tym choroba Alzheimera).
 • W razie całkowitego i trwałego inwalidztwa lub śmiertelnej choroby, Ubezpieczonemu wypłacone zostaną środki, które można przeznaczyć np. na opiekę czy rehabilitację.
 • W przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego, Ubezpieczający jest zwolniony z obowiązku opłacania składek, a wysokość ochrony pozostaje bez zmian.
 • Dzięki wartości wykupu lub pożyczce, zgromadzone środki mogą być wykorzystane na dowolny cel.
 • Składki można płacić przez 10, 15, 20, 25, 30 lub 35 lat – w każdym przypadku ubezpieczenie obowiązuje całe życie.
 • Możliwość skorzystania z corocznej indeksacji składki to ochrona sumy ubezpieczenia przed negatywnymi skutkami inflacji.
 • Ochrona obowiązuje bez wyłączeń na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA

PRODUKT OCHRONNY

Ubezpieczenie, dzięki któremu jesteś chroniony w przypadku najczęściej występujących poważnych chorób.  

Suma ubezpieczenia to nawet 1 000 000 zł, które możesz przeznaczyć np. na podjęcie specjalistycznego leczenia, opłacenie kosztownych leków, rekompensatę utraty dochodu lub opiekę.

WIEK PRZYSTĄPIENIA: 15 – 60 lat

Skontaktuj się
 • Wypłata w przypadku najczęściej występujących poważnych chorób m.in. zawału serca, udaru mózgu, nowotworu złośliwego, niewydolności nerek, stwardnienia rozsianego, łagodnego (niezłośliwego) guza mózgu, choroby Alzheimera i choroby Parkinsona (w sumie 47 poważnych chorób).
 • Wypłata również w przypadku poważnych operacji: operacja na naczyniach wieńcowych (by-pass), transplantacja głównych narządów, operacja zastawek serca oraz operacja wszczepienia protezy aortalnej.
 • Jeśli wypłata świadczenia wynosi mniej niż 100% sumy ubezpiecznia, umowa ubezpieczenia jest kontynuowana.
 • Minimalna liczba wyłączeń odpowiedzialności.
 • Stała wysokość stawki ubezpieczenia.
 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki, suma ubezpieczenia jest chroniona przed negatywnymi skutkami inflacji.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PRODUKT OCHRONNY

Polisa, dzięki której zapewnisz sobie środki na leczenie i powrót do zdrowia.  

Świadczenie z ubezpieczenia to nawet 500 000 zł, które będziesz mógł wykorzystać na dowolny cel, w tym walkę z chorobą.

W ramach umowy otrzymujesz dodatkowy pakiet usług, w którego zakresie znajduje się organizacja i pokrycie kosztów leczenia, świadczenia medyczne, świadczenia assistance, świadczenia sanatoryjne, teleopieka kardiologiczna.

WIEK PRZYSTĄPIENIA: 15-60 lat

Skontaktuj się
 • Wypłata w przypadku udaru mózgu, zawału serca, kardiomiopatii, nadciśnienia płucnego, a także w razie tętniaka aorty.
 • Świadczenie w przypadku leczenia specjalistycznego – operacja: tętniaka mózgu, tętnicy płucnej, wszczepienia protezy aortalnej, naczyń wieńcowych, zastawek na otwartym sercu, angioplastyka naczyń wieńcowych (poszerzenie zwężenia tętnicy), transplantacja mięśnia sercowego, poszerzenie zastawki aortalnej.
 • Jeżeli wypłata świadczenia wynosi mniej niż 100% sumy ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia jest kontynuowana.
 • Minimalna liczba wyłączeń odpowiedzialności.
 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki, suma ubezpieczenia jest chroniona przed negatywnymi skutkami inflacji.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK CHOROBY NOWOTWOROWEJ

PRODUKT OCHRONNY

Ubezpieczenie, dzięki któremu zapewnisz sobie optymalne leczenie oraz szybki dostęp do specjalistów.  

Świadczenie z ubezpieczenia to nawet 625 000 zł, które będziesz mógł wykorzystać na dowolny cel, w tym szybką walkę z chorobą. W ramach umowy otrzymujesz dodatkowy pakiet Wsparcie w Chorobie Nowotworowej, czyli: powtórną opinię medyczną, świadczenia medyczne, oraz świadczenia sanatoryjne.

WIEK PRZYSTĄPIENIA: 15 – 60 lat

Skontaktuj się
 • Wypłata w przypadku diagnozy: nowotworu złośliwego, o granicznej złośliwości, a także w razie rozpoznania łagodnego (niezłośliwego) guza mózgu.
 • Dodatkowe świadczenie w przypadku leczenia – jeśli w przeciągu 12 miesięcy od wstępnej diagnozy podejmiesz leczenie specjalistyczne dotyczące tego nowotworu.
 • Jeżeli wypłata świadczenia wynosi mniej niż 100% sumy ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia jest kontynuowana.
 • Minimalna liczba wyłączeń odpowiedzialności.
 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki, suma ubezpieczenia jest chroniona przed negatywnymi skutkami inflacji.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.
 • Pakiet Wsparcie w Chorobie Nowotworowej, czyli badania specjalistyczne, domowa opieka medyczna, zagraniczne konsultacje medyczne i wiele innych.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z GWARANTOWANĄ EMERYTURĄ

PRODUKT OCHRONNO-OSZCZĘDNOŚCIOWY

Polisa, dzięki której budujesz kapitał na swoją emeryturę. Jednocześnie zapewniasz bezpieczeństwo finansowe swoim bliskim.

W okresie przedemerytalnym jesteś objęty gwarantowaną ochroną na wypadek śmierci, inwalidztwa lub choroby śmiertelnej. W okresie emerytalnym będziesz otrzymywać miesięczne wypłaty w gwarantowanej wysokości, ustalanej w momencie podpisywania umowy. Zabezpiecz się, aby po zakończeniu aktywności zawodowej otrzymywać pieniądze, które pomogą Ci pełniej cieszyć się życiem.

WIEK PRZYSTĄPIENIA: 18 – 60 lat

Skontaktuj się
 • Wysokość świadczenia emerytalnego (miesięcznych rat lub jednorazowej wypłaty) ustalasz wspólnie z naszym doradcą. Składka jest uzależniona od kwoty jaką chcesz otrzymać, gdy będziesz na emeryturze.
 • Suma ubezpieczenia, gwarantowana przez cały okres ubezpieczenia, jest określona w polisie.
 • W razie całkowitego i trwałego inwalidztwa lub choroby śmiertelnej, wypłacone zostaną środki, które możesz przeznaczyć np. na opiekę czy rehabilitację.
 • Dzięki corocznej indeksacji składki, suma ubezpieczenia jest chroniona przed negatywnymi skutkami inflacji.
 • Ubezpieczenie może obowiązywać do wieku 60, 65 lub 70 lat.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.