Moi najbliżsi

Odwiedziłeś tę stronę, zatem najprawdopodobniej chcesz zadbać o swoją przyszłość oraz Twoich najbliższych. Dzięki naszej dokładnej analizie potrzeb, bez żadnych zobowiązań sprawdzisz, czy faktycznie go potrzebujesz. Jeśli okaże się, że tak, to stworzymy dla Ciebie plan ubezpieczeniowy precyzyjnie dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości finansowych.

Poniżej znajdziesz kompleksowe rozwiązania, dzięki którym zabezpieczysz najważniejsze osoby w Twoim życiu.

Wasze codzienne życie, edukacja, czy kredyty. W przypadku nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego ich pokrycie może okazać się trudne, a utrzymanie obecnego poziomu życia niemożliwe. Zabezpiecz swoich bliskich przed nieplanowanymi konsekwencjami finansowymi.

LEPSZY START – UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DZIECKA

PRODUKT OCHRONNO-OSZCZĘDNOŚCIOWY Z UBEZPIECZENIEM

Polisa ta, to doskonałe rozwiązanie, kiedy chcesz zadbać o lepszy start Twojego dziecka i przejście do samodzielności.

Przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia dziecko ma zapewnioną ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Po jej zakończeniu otrzyma pieniądze, które można przeznaczyć na dowolny cel.

Co bardzo ważne, w przypadku, kiedy by Ciebie zabrakło lub utraciłbyś zdolność do pracy, ubezpieczenie przejmie za Ciebie opłacanie składek!

WIEK PRZYSTĄPIENIA: 3 miesiące-17 lat

Skontaktuj się
 • Gwarantowane środki na start w dorosłość.
 • Wypłata pieniędzy w razie nieprzewidzianych sytuacji w życiu dziecka: całkowitego i trwałego inwalidztwa, choroby śmiertelnej lub śmierci.
 • Ubezpieczenie dodatkowe przejęcia opłacania składek w razie śmierci lub w czasie długotrwałej niezdolności do pracy osoby ubezpieczającej.
 • Umowa ubezpieczenia może być zawarta przez osobę pełnoletnią, która ma nie więcej niż 60 lat.
 • Ubezpieczenie może zostać zawarte odpowiednio na 15, 20, 25 lat.
 • Możliwość ochrony zgromadzonych środków przed skutkami inflacji.
 • Nie ma wykluczeń dotyczących miejsca pobytu. Polisa chroni Cię 24 godziny na dobę na całym świecie. 

UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ZACHOROWANIA DZIECKA

PRODUKT OCHRONNY

Choroba dziecka i pobyt w szpitalu to najgorsze co może spotkać rodzica.  

W takich przypadkach wsparcie finansowe, którego wymaga leczenie jest bardzo często decydujące w skutecznej walce z chorobą.

Umowa dodatkowa zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową na wypadek takich zdarzeń jak poważne zachorowanie dziecka, operacja, a także pobyt w szpitalu.

WIEK PRZYSTĄPIENIA: 3 miesiące – 17 lat

Skontaktuj się
 • Katalog 33 poważnych zachorowań246 operacji i 36 urazów.
 • Za pierwsze 14 dni pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku świadczenie wypłacane jest w podwójnej wysokości.
 • Świadczenie za pobyt w szpitalu każdorazowo powiększane jest o dodatek rehabilitacyjny.
 • Wypłata za pobyt w szpitalu przysługuje już od pierwszego dnia.
 • Pokrycie kosztów leczenia dziecka.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

UBEZPIECZENIE NA CAŁE ŻYCIE

 PRODUKT OCHRONNO-OSZCZĘDNOŚCIOWY

Polisa chroni Cię przez całe życie i daje gwarancję ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci, inwalidztwa lub choroby śmiertelnej. Dzięki niej zapewniasz finansowe bezpieczeństwo i przyszłość swoim bliskim. Zabezpieczasz kompleksowo najważniejsze dla Ciebie osoby od nieprzewidzianych zdarzeń w Twoim życiu.

WIEK PRZYSTĄPIENIA: 3 miesiące -75 lat

Skontaktuj się
 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, bliscy otrzymają gwarantowane świadczenie.
 • W razie całkowitego i trwałego inwalidztwa lub w przypadku choroby śmiertelnej, Ubezpieczonemu wypłacone zostaną środki, które można przeznaczyć np. leczenie czy rehabilitację
 • Środki zgromadzone na polisie mogą być wykorzystane na dowolny cel
 • W przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczający zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek, a wysokość ochrony pozostaje zachowana.
 • Składki można płacić przez całe życie, 10, 15 lub 20 lat, albo do wieku  60, 65 lub 70 lat . W każdym z tych przypadków, ochrona jest ważna przez całe życie.
 • Opłata Polisy jest elastyczna. Można ją opłacać miesięcznie lub jednorazowo.
 • Polisa jest co roku indeksowana, dzięki temu suma ubezpieczenia nie jest narażona na negatywne skutki inflacji.
 • Nie ma wykluczeń dotyczących miejsca pobytu. Polisa chroni Cię 24 godziny na dobę na całym świecie. 

UBEZPIECZENIE NA CAŁE ŻYCIE I ZDROWIE

PRODUKT OCHRONNO-OSZCZĘDNOŚCIOWY

Polisa chroni Cię przez całe życie i daje gwarancję ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci, inwalidztwa lub choroby śmiertelnej. Dodatkowo także z tytułu zachorowania.    

W ten sposób kompleksowo zapewniasz finansowe bezpieczeństwo swoim bliskim. W przypadku wystąpienia zachorowania otrzymasz środki, które można przeznaczyć na leczenie lub rehabilitację.

WIEK PRZYSTĄPIENIA: 20-65 lat

Skontaktuj się
 • W przypadku śmierci Ubezpieczonego, osoby wskazane w polisie otrzymają zagwarantowane świadczenie.
 • Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje również jednego z 9 częstych zachorowań przez cały okres trwania umowy:
  • poważny zawał serca;
  • poważny udar mózgu;
  • nowotwór złośliwy;
  • niewydolność nerek;
  • poważne oparzenia;
  • paraliż (porażenie);
  • zaawansowane stadium stwardnienia rozsianego;
  • choroba Parkinsona;
  • zaawansowany stan otępienny (w tym choroba Alzheimera).
 • W przypadku całkowitego i trwałego inwalidztwa lub choroby śmiertelnej, Ubezpieczonemu wypłacone zostaną środki, które można przeznaczyć np. na opiekę czy rehabilitację.
 • W przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego, Ubezpieczający jest zwolniony z obowiązku opłacania składek, a wysokość ochrony pozostaje bez zmian.
 • Dzięki wartości wykupu lub pożyczce, zgromadzone środki mogą być wykorzystane na dowolny cel.
 • Składki można płacić przez 10, 15, 20, 25, 30 lub 35 lat – w każdym przypadku ubezpieczenie obowiązuje całe życie.
 • Możliwość skorzystania z corocznej indeksacji składki to ochrona sumy ubezpieczenia przed negatywnymi skutkami inflacji.
 • Nie ma wykluczeń dotyczących miejsca pobytu. Polisa chroni Cię 24 godziny na dobę na całym świecie.

UBEZPIECZENIE NA CAŁE ŻYCIE – ZABEZPIECZENIE DOCHODU

PRODUKT OCHRONNY

Polisa zapewnia Twoim bliskim bezpieczeństwo finansowe na wypadek Twojej śmierci, inwalidztwa lub choroby śmiertelnej   Na podstawie analizy wysokości Twoich aktualnych dochodów oraz uśrednionych miesięcznych wydatków, wspólnie określimy długość ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość jednorazowej kwoty lub miesięcznych wypłat dla osób uprawnionych.

WIEK PRZYSTĄPIENIA: 20-65 lat

Skontaktuj się
 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, uposażeni otrzymają zagwarantowane świadczenie.
 • W razie całkowitego i trwałego inwalidztwa lub w przypadku choroby śmiertelnej, Ubezpieczonemu wypłacone zostaną środki, które można przeznaczyć np. na opiekę czy rehabilitację.
 • W przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego, Ubezpieczający zostaje zwolniony z obowiązku opłacania składek, a wysokość ochrony pozostaje zachowana.
 • Dzięki możliwości corocznej indeksacji składki, suma ubezpieczenia jest chroniona przed negatywnymi skutkami inflacji.
 • Umowa ta może stanowić zarówno umowę główną, jak i dodatkową.
 • Ubezpieczenie może obowiązywać przez 10, 15, 20, 25, 30 lat lub do wieku 65 lat.
 • Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.