Stopy procentowy sporo w dół. O ile dzięki temu spadną raty kredytów?

Po raz pierwszy od maja 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP i to aż o 0,75 pp. Większość ekspertów przewidywała, że spadek wyniesie jedynie 25 punktów bazowych, gdyż cel inflacyjny nie został osiągnięty. Stopa referencyjna wynosi teraz 6,00 proc. Decyzja RPP przyniesie obniżenie rat kredytów.

Tak obecnie, po ostatniej korekcje wygląda wysokość stóp procentowych:

– stopa referencyjna: 6,0 %

– stopa lombardowa: 6,5 %

– stopa depozytowa: 5,5 %

– stopa redyskontowa weksli: 6,05 %

– stopa dyskontowa weksli: 6,10 %

Obniżenie stopy referencyjnej do 6,00 proc. oznacza ustawowo, że maksymalne oprocentowanie kredytu konsumenckiego nie może być wyższe niż 19 proc. w skali roku. Kredytobiorcy, którzy spłacają kredyty gotówkowe, samochodowe, czy zadłużenie na kartach kredytowych mogą spodziewać się więc obniżenia odsetek od swoich zobowiązań finansowych.

Zwiększony popyt na kredyty hipoteczne

Na początku stycznia 2023 r. trzymiesięczny WIBOR wynosił 6,99 proc., a sześciomiesięczny – 7,11 proc. Obecnie jego wysokość to odpowiednio 6,64 proc. i 6,45 proc. Oznacza to, że od początku roku, w oczekiwaniu na obniżkę stóp procentowych, wysokość wskaźnika trzymiesięcznego spadła o 0,35 proc., a sześciomiesięcznego – o 0,66 proc.

Spadek wysokości stawek WIBOR jest kontynuacją trendu obserwowanego od końca ubiegłego roku i oznacza stopniowe obniżanie się stawek, na podstawie których banki ustalają zmienne oprocentowanie kredytów hipotecznych. Obie stawki: trzy- i sześciomiesięczna są niższe od stopy referencyjnej NBP, odpowiednio o 0,64 i o 0,65 proc. Trzeba też zauważyć, że WIBOR 3M jest wyższy o 0,19 proc. od WIBOR-u 6M.

Tutaj poniżej tabela z porównaniem, jak zmienią się raty kredytów na przykładzie kredytu hipotecznego, którego okres spłaty wynosi 25 lat, marża 2,3 %, który korzysta z WIBOR-u trzymiesięcznego.

Zmiana wysokości rat kredytu hipotecznego (25 lat, 2,3% marży, WIBOR 3M)

Trzeba tylko pamiętać, że raty kredytów hipotecznych nie zmieniają się od razu po obniżce czy podwyżce stawek referencyjnych. Istotne są stosowane przez banki cykle aktualizacji oprocentowania kredytów hipotecznych.

Poniżej możemy zobaczyć prognozę, jak będzie wyglądał WIBOR 3M w perspektywie najbliższych dwóch lat. Oczywiście jest to jedynie prognoza przy założeniu, że obecne trendy się utrzymają.

Przewidywane zmiany wysokości WIBOR

Od lipca 2023 r. pierwsze banki udzielają już kredytów mieszkaniowych w ramach rządowego programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. W połowie sierpnia resort Rozwoju i Technologii poinformował, że przez pierwsze półtora miesiąca działania programu w bankach złożonych zostało 29 368 wniosków kredytowych i zawarto 2 021 umów na łączną kwotę ok. 729 mln zł. Średnia kwota kredytu wyniosła 360 838 zł.

Na rynku pojawił się też pierwszy kredyt o zmiennej stopie procentowej ustalanej na podstawie WIRON 1M Stopa Składana. Od końca czerwca udzielany jest przez ING Bank Śląski. Pozostałe banki, które zawiesiły udzielanie kredytów mieszkaniowych o zmiennej stopie procentowej (Bank Millennium i BNP Paribas) pracują nad wdrożeniem ofert kredytów hipotecznych opartych o wskaźnik WIRON.

Biuro Informacji Kredytowej poinformowało, że w sierpniu 2023 r. liczba zapytań o kredyty hipoteczne wzrosła o 299,9 proc. w porównaniu do sierpnia 2022 r. W sierpniu 2023 r. o wnioski o kredyty hipoteczne złożyło łącznie 38,87 tys. potencjalnych kredytobiorców (rok wcześniej było ich 12,39 tys.). W lipcu 2023 r. banki udzieliły 11,1 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 4,2 mld zł.

Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK zauważa też, że z szacunków BIK wynika, że około 60 proc. wśród osób ubiegających się o kredyt mieszkaniowy w sierpniu 2023 r. to osoby w wieku do 45 lat, nieposiadające wcześniej kredytu mieszkaniowego, składające wniosek o kredyt do kwoty 600 tys. zł w banku uczestniczącym w programie „Bezpieczny kredyt 2 proc.”.

Na wzrost popytu na kredyty hipoteczne wpływ miała także liberalizacja wymagań nadzorczych w zakresie liczenia zdolności kredytowej (zmniejszenie wymaganego poziomu bufora na stopę procentową) oraz spadek WIBOR-u.