Kredyt 2% – jak nie stracić dopłat do rat?

O samym kredycie 2% (kto może skorzystać, jaką nieruchomość może kupić, itp.) pisaliśmy już na naszej stronie wcześniej. Więcej informacji o samym programie możecie znaleźć tutaj.

Dzisiaj chcieliśmy skupić się na innej rzeczy, czyli czego musimy unikać i o czym pamiętać by nie stracić prawa do uzyskanych dopłat.

Musimy mieć świadomość, że nawet jeśli uda nam się uzyskać prawo do otrzymywania dopłat, wcale nie oznacza, że nie możemy stracić prawa do dopłat.

Jak nie stracić dopłat?

Aby nie doprowadzić do utraty dopłat, musimy spełnić kilka warunków dotyczących sposobu używania nabytej nieruchomości.

Poniżej lista obowiązków oraz zakazów związanych z uczestnictwem w programie „Bezpieczny Kredyt”

Lista obowiązków i zakazów związanych z uczestnictwem w programie „Pierwsze mieszkanie” obejmuje następujące zasady: 

Zamieszkanie w ciągu 2 lat

Kredytobiorca jest zobowiązany zamieszkać w kredytowanej nieruchomości w przeciągu 24 miesięcy od dnia:

– zgłoszenia zakończenia budowy

– nabycia prawa własności nieruchomości

– nabycia spółdzielczego prawa do mieszkania albo domu

Uwaga z nadpłatami kredytu przez pierwsze 3 lata 

Musimy uważać na przedterminowe spłaty kredytu w okresie 3 lat od dnia udzielania kredytu. Wyjątkiem w takiej sytuacji są spłaty:

– części objętej gwarancją (w przypadku łączenia z programem „Mieszkanie bez wkładu własnego”)

– której suma wraz z wniesionym wkładem własnym nie przekroczyła 200 tys. zł

– której łączna wysokość wraz z zapłaconą przez kredytobiorcę bieżącą ratą nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej raty kredytu, pomniejszonej o dopłatę

Nie możemy prowadzić działalności w nabytej nieruchomości nabytej z gwarancją BGK

Nie możemy prowadzić działalności gospodarczej w nieruchomości kredytowanej bezpiecznym kredytem 2% do czasu spłaty udzielonej gwarancji BGK (jeśli taka została udzielona).

Nie możemy wyprowadzać się na dłuższy okres czasu

Prawo do dopłat wygaśnie, jeśli zaprzestaniemy na okres co najmniej 12 miesięcy prowadzenia gospodarstwa domowego w nieruchomości kupionej na kredyt 2%.

Nie możemy nabyć kolejnej nieruchomości przez 10 lat.

Wyjątkiem od tej sytuacji, jest nabycie praw do danej nieruchomości na drodze spadkowej.

Nie możemy sprzedać nieruchomości przez 10 lat.

Wyjątek stanowi zbycie udziałów na rzecz drugiego z kredytobiorców

Nie rozwodzimy się przez 10 lat 😊

W przypadku, kiedy jeden ze współkredytobiorców spełniał warunek wieku – jeżeli kredyt został zawarty przez małżonków/partnerów, którzy z czasem przenieśli go na tylko jednego z nich (np. w wyniku rozwodu/rozejścia się), prawo do dopłat wygaśnie, jeżeli kredyt został przeniesiony na osobę, która w dniu złożenia wniosku o kredyt miała ukończony 45 rok życia.

Nie możemy wynająć nabytej nieruchomości przez 10 lat.

Przez 10 lat nie możemy skorzystać z prawa upadłości.

Przez 10 lat nie możemy zmienić oprocentowania kredytu ze stałego na zmienne.

W przypadkach, kiedy zaistnieje jeden z powyższych przypadków, prawo do dopłat ustanie z końcem miesiąca, w którym nastąpiło dane zdarzenie z listy.